оцінюється у 20 балів

1. Фінансова діяльність підприємців - фізичних осіб. Особливості їх оподаткування. Проблеми, що існують наразі та ваше бачення їх подолання.

2. Економічна сутність, склад і джерела доходів ДБУ, їх характеристика. Пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики.

3. Сутність та види державного боргу, причини його виникнення. Джерела обслуговування та погашення державного боргу. Напрями можливого скорочення, що необхідно застосувати, на ваше переконання.

4. Податок на додану вартість. Оцінити нещодавні зміни, що були привнесені Податковим кодексом України.

5. Оцінити фінансову системиу України з позиції її кризового стану, дати власні рекомендації щодо подолання кризи.

6. Характеристика держави як боржника, кредитора та гаранта у відносинах «державний кредит». Пропозиції щодо покращення боргової політики держави Україна оцінюється у 20 балів.

7. Фінансова політика. Сутність бюджетної та податкової політики, як складових фінансової. Які, на вашу думку, необхідно застосувати заходи для їх покращення?

8. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту. Макроекономічні наслідки бюджетного дефіциту для України та шляхи їх подолання.

9. Сутність фінансової стратегії та фінансової тактики. Вкажіть які стратегічні напрями розвитку Україні варто обрати. Відповідь аргументуйте.

10. Економічна сутність, склад і структура бюджетних видатків за напрямами використання. Запропонуйте шляхи вдосконалення останньої.

11. Сутність фінансового механізму, його складові (фінансові методи, інструменти, важелі, забезпечення ). Вкажіть шляхи його реформування.

12. Фінансова безпека людини, підприємства, регіону. Загрози фінансовій безпеці останніх та шляхи їх усунення.

13. Міжнародний фінансовий ринок (МФР) в цілому та характеристика оцінюється у 20 балів міжнародного ринку похідних фінансових інструментів (деривативів). Які кроки необхідно зробити Україні для масштабного виходу на МФР?.

14. Економічна сутність податків: поняття, характеристика функцій. Вкажіть основні недоліки податкової системи України у контексті виконання регулюючої функції податків.

15. Сутність та види державного боргу, причини його виникнення. Джерела обслуговування та погашення державного боргу. Яким джерелам, на вашу думку, слід віддавати перевагу?

16. Сутність систем організаційного та інформаційного забезпечення, які входять до складу механізму фінансового менеджменту. Чи в повній мірі згадані системи працюють в умовах України та що, на вашу думку, необхідно змінити, щоб вони запрацювали наповну.

17. Характеристика видів податків в залежності від форми оцінюється у 20 балів оподаткування (пряма, непряма). Які з них мають нести основне фіскальне навантаження в умовах України?

18. Державне регулювання фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Що, на вашу думку, слід удосконалити у згаданому регулюванні?

19. Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів. Міжнародні фінансові інституції, їх значення для розвитку міжнародних і національних економік та фінансових систем, зокрема України..

20. Сутність реформування пенсійної системи України. Переваги накопичувальної пенсійної системи у порівнянні із солідарною. Проблеми пенсійного реформування на сучасному етапі ташляхи їх подолання.


documentaeeofft.html
documentaeeomqb.html
documentaeeouaj.html
documentaeepbkr.html
documentaeepiuz.html
Документ оцінюється у 20 балів