За формулою визначається коефіцієнт ... лінійного елемента при розтягу (стиску).

Правильна відповідь: піддатливості.

Яке слово пропущене у реченні?

За формулою визначається коефіцієнт ... лінійного елемента при крученні.

Правильна відповідь: жорсткості.

Яке слово пропущене у реченні?

За формулою визначається коефіцієнт ... лінійного елемента при крученні.

Правильна відповідь: піддатливості.

Яке слово пропущене у реченні?

Рівняння відноситься до рівнянь ... другого роду.

Правильна відповідь: Лагранжа.

Яке слово пропущене у реченні?

Рівняння описує ... характеристику двигуна.

Правильна відповідь: ідеальну.

Яке слово пропущене у реченні?

Рівняння описує ... характеристику двигуна.

Правильна відповідь: статичну.

Яке слово пропущене у реченні?

Рівняння описує ... характеристику двигуна.

Правильна відповідь: динамічну.

Як називається характеристика гідравлічного двигуна об’ємного регулювання, яка описується рівнянням ?

Правильна відповідь: динамічна.

Як За формулою визначається коефіцієнт ... лінійного елемента при розтягу (стиску). називається функція ланок жорсткої моделі машини з одним ступенем вільності, котра визначається залежністю ?

Правильна відповідь: положення.

Які властивості ланок характеризує їх маса?

Правильна відповідь: інерційні.

Які властивості ланок характеризує коефіцієнт жорсткості?

Правильна відповідь: пружні.

Які властивості ланок характеризує коефіцієнт дисипації ?


documentaeesmej.html
documentaeestor.html
documentaeetayz.html
documentaeetijh.html
documentaeetptp.html
Документ За формулою визначається коефіцієнт ... лінійного елемента при розтягу (стиску).